πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
Παναγιά Μούτσαινα & Χατζή Φραγκούλη Ανδρεάδη 103, Βροντάδος, 82200
Τηλέφωνο