πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
27ο Χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Πολύγυρου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
18ο Χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολύγυρου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο

Σελίδες