πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
16
Βασιλέως Παύλου και Φρειδερίκης 12, 33054, Δελφοί, Φωκίδα
Τηλέφωνο

Σελίδες