πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
2
Παπανδρέου 99 & Ματρώζου 2, 56728
Πλούτωνος 27 Θεσσαλονίκη 546 55 (ΙΑΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ)
Τηλέφωνο
Αν. Παπανδρέου 99 & Ματρόζου Λέκκα 2, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο

Σελίδες