πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
Γεωργίου Παπανδρέου 134 και Βασ. Βουλγαρικτόνου 4-6, Μεταμόρφωση, Αττική
Τηλέφωνο

Σελίδες