πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
16ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας, Λαγκαδάς
Τηλέφωνο

Σελίδες