πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
5ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη Άρτας, 47042
Τηλέφωνο
9ο χλμ Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη Άρτας, 47042
Τηλέφωνο
5ο χλμ Εθνικής Οδού Άρτας - Ιωαννίνων, Φιλοθέη Άρτας, 47042
Τηλέφωνο