πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκης 16 & Ηρωών Πολυτεχνείου, Γέρακας - Πλατεία, 15344
Τηλέφωνο
Δραγούμη Ίωνος 73, εντός Ιατρικού Δραγούμη, Θεσσαλονίκη, 54630
Τηλέφωνο

Σελίδες