πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
5
Παπανδρέου 99 & Ματρώζου 2, 56728
Πλούτωνος 27 Θεσσαλονίκη 546 55 (ΙΑΣΗ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ)
Τηλέφωνο
8
Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 183, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο

Σελίδες