πχ. Υδραυλικοί Αθήνα ή ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη
2ο Χλμ.Περιφεριακής Οδού Κικίδιου - Καρυδιάς, Μεσόδρομος, Κομοτηνή
Τηλέφωνο

Σελίδες